ผลงานและรางวัล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ RD Camp Season 5

1. นางสาวพรพรรณ ประไพพิพัฒน์ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ RD Camp Season 5 จัดโดยกรมสรรพากร เมื่อ 19-25 ตุลาคม 2555

October 19, 2012  5 years ago