ผลงานและรางวัล

อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร รับรางวัลสุดยอดด้านวงการข่าววิทยุ พ.ศ. 2560

อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร ได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ รางวัลสุดยอดด้านวงการข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ประเภทรายการข่าววิทยุดีเด่น ออกอากาศทาง อสมท. คลื่น FM 96.5 มอบรางวัลโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

June 10, 2017  1 year ago