ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ทัศนศิลป์

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). ผลงานศิลปะเทคนิคซิลค์สกรีน ชุด “สภาวะแห่งความไม่เที่ยง”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

ผลงานสะสม2559 : “The State of Impermanence 15” /Machida City Museum of Graphic Arts, Japan.: “The State of Impermanence 21” /National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan.: “The State of Impermanence 6” /China Printmaking Museum, China.: “The State of Impermanence 10” /China Printmaking Museum, China.: “The State of Impermanence 31” /Bashkortostan State Nesterov Art Museum, Russia.: “Pair” /Bashkortostan State Nesterov Art Museum, Russia.2556 : “Arising, Changing, Passing Away” / Aichi University of the Arts Art Museum, Japan.2553 : “Arising and Passing Away” /Art Museum Cluj-Napoca, Romania.2548 : “Celestial Cosmos” /สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย2547: “Idealistic Plan” /สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม: “4 Elements” /สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2545 : “Cosmo Memory” /หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร2543 : “Dispersal of Birth” /บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด: “Birth” /ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2542: “Idealistic Plan II” /หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร: “The Pagoda” /หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร: “Radiation” /บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด: “Radiation 3” /ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2541: “Silver in Harmony” /Cluj-Napoca Biennial, Romania.: “Silver Pattern” /Cluj-Napoca Biennial, Romania.: “Parallelograms in Relax Atmosphere” /Cluj-Napoca Biennial, Romania.นิทรรศการเดี่ยว2559: “Phenomenon of Universal Truth” ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ2557: “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ2547: “Cheerful Cosmos” ณ โรสการ์เด้นแกลเลอรี นครปฐม2544: “Eclipse” ณ ร้าน MESAMIS food & wine Restaurant กรุงเทพฯนิทรรศการรับเชิญ2559: The 2nd SDM International Mail Art Exhibition ณ เวนิสอาร์ตสเปส กรุงเทพ2557: SDM International Mail Art Exhibition ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น G ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ2556: The 2nd <<Gathering Talents --- Series Selection of Printmaking Masters>>, Hangzhou World Trade Exhibition and Conference Center, China.2553: “Tribuna Graphic 2010” International Graphic Art Exhibition, Art Museum Cluj-Napoca, Romania.นิทรรศการกลุ่มและนิทรรศการกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง2559: The 1st TKO International Mini Print Exhibition 2016, B-Gallery, Tokyo, and at Art Zone Kaguraoka, Kyoto, and at Gallery Irohani, Osaka, Japan.: The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016, LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects, Bulgaria.: Ural Print Triennial 2016, Bashkortostan State Nesterov Art Museum, Russia.: The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition, LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects, Bulgaria.2558: The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ : Awagami International Miniature Print Exhibition 2015, Inbe Art Space, Japan.: The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition, LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects, Bulgaria.2557: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ: “Cubic Museum : ศิลปะในกล่อง” นิทรรศการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ2556: International Art Exhibition by AUA 2013 “NANAIRO”, Aichi University of the Arts Art Museum & Aichi University of the Arts Satellite Gallery, Japan.: นิทรรศการศิลปะ “พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ: การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 1 ของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ2555: The 80th anniversary exhibition Project “Prints Tokyo 2012”, Tokyo Metropolitan Art Museum, Japan.2554: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ณ หอศิลป์แห่งชาติ และ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ: The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ ณ หอศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2553: “ปิติ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2553 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ2552: “สติ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2552 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ2551: The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ ณ หอศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 2550: International Print Exhibition, Japan and Thailand, Kyoto Hanga 2007, Thailand.: “น้ำ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2550 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ2548: นิทรรศการผลงานศิลปะการพิมพ์สกรีนไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548 “TSGA AWARDS 2005” ณ หอศิลป์ Si-am art space, กรุงเทพฯ: The 5th International Mini-print Biennial Cluj 2005, Romania: “พื้นที่และพื้นที่” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2548 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ: Kyoto-Hanga 2005, Japan.2547: The 11th Asian Art Biennale, Bangladesh.: “Whatever will be (will be)” นิทรรศการศิลปะซ้อนในนิทรรศการศิลปะ Here and Now ณ พิพิธภัณฑ์ ( ) Museum, กรุงเทพฯ: The 1st Exhibition of Int’l Art Expo, Korea.: โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา: “ดอกไม้ในงานศิลป์” ณ โรสการ์เด้นแกลเลอรี่, นครปฐม2546: “Glory of Asia”, Chuwa Gallery, Tokyo, Japan.: The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca/2003, Romania.: “The Scene” นิทรรศการศิลปะจัดวาง ณ หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ: 6eme Triennale Mondiale d’Estampes Petit Format 2003, France.: International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม และ ณ อาคาร สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ: “ศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ2545: นิทรรศการ Print works by students from Tama Art University & Silpakorn University ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 14 ปี 2545 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ2544: นิทรรศการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม “U Screen Project” ณ หอศิลป์ Si-am art space กรุงเทพฯ: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ: การแสดงผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม: International Print Triennial in Kanagawa 2001, Japan.: The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoga/2001, Romania.2543: นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่: นิทรรศการศิลปะ “Prints: Individual” ณ บ้านบางกอก กรุงเทพฯ: The 1st Cheju International Prints Art Festival, Korea.: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 12 ปี 2543 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2543 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ: ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 15 “พลังงาน ชีวิต สิ่งแวดล้อม” กรุงเทพฯ: จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ: “Sony’s heart young artists online” Sony Europe Art Awards, Berlin, Germany.: Qingdao International Biennial Print Exhibition 2000, China.2542: The 5th International Biennial of Miniature Art, Yugoslavia.: The 10th International Exhibition “Small Graphic Forms, Poland Lodz’99”, Poland.: นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 45 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ: การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 11 ปี 2542 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2542 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยกลุ่ม AP ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ กรุงเทพฯ: The 2nd International Mini-Print Biennial CLUJ-1999, Romania.2541: Special Early Year Art Exhibition ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ: นิทรรศการ “การแสดงออกแนวใหม่ในงานศิลปะร่วมสมัยของไทย: ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ: นิทรรศการ “Contemporary Arts for Amazing Thailand” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยกลุ่มชานเมือง ณ บ้านศิลปะ กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยกลุ่ม 4 Elements ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ: The 13th Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary Prints, Malaysia.: ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 “สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย” ณ อาคารสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ: The 5th Biennial of Graphic Art Beograd’98 International Exhibition, Yugoslavia.2540: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสหวิริยาโอเอเซนเตอร์ครั้งที่ 2 ณ อาคาร SVOA TOWER กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ: Special Exhibition of Fine Mini Arts ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ: The 17th Mini Print International cadaque 1997, Spain.: นิทรรศการ “Exchange Printmaking Exhibition” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนาโกยา และมหาวิทยาลัยไอจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น: The 1st International Mini-Print Biennial CLUJ, Romania.2538: นิทรรศการศิลปะของนักศึกษาภาพพิมพ์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริติชเคาน์ซิล กรุงเทพฯ: นิทรรศการผลงานจิตรกรรม “Time+Space” ของนักศึกษาชั้นปีที่4 ณ เชียงอินทร์พลาซา เชียงใหม่รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ช่วงปีพ.ศ. 2555-2559 (เป็นข้อมูลผลงานเพียงบางส่วนนับแต่บรรจุเป็นอาจารย์ในพ.ศ. 2548 ยังรวบรวมไม่ครบถ้วน)2559ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). End and Beginning [ภาพพิมพ์]. The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). In Memorial of my Beloved King [ภาพพิมพ์]. The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). East and West [ภาพพิมพ์]. The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). Pair [ภาพพิมพ์]. ได้รับรางวัล Award <<Mastery>> จาก Ural Print Triennial 2016 ณ Bashkortostan State Nesterov Art Museum ประเทศ Russia.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 31 [ภาพพิมพ์]. ได้รับรางวัล Award <<Mastery>> จาก Ural Print Triennial 2016 ณ Bashkortostan State Nesterov Art Museum ประเทศ Russia.และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 30 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 29 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 28 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 27 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 26 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 25 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 24 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 23 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 22 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 21 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 20 [ภาพพิมพ์]. The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016 Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 19 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 18 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 17 [ภาพพิมพ์]. The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016 Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 16 [ภาพพิมพ์]. The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016 Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 15 [ภาพพิมพ์]. ได้รับรางวัล Toshiya Takahama Prize (Jury Prize) จาก The 1st TKO International Mini Print Exhibition 2016 ณ B-Gallery เมืองโตเกียว, ณ Art Zone Kaguraoka เมืองเกียวโต และ ณ Gallery Irohani เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น . และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 14 [ภาพพิมพ์]. The 2nd SDM International Mail Art Exhibition ณ เวนิสอาร์ตสเปส กรุงเทพ. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 13 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ2558ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 25 [ภาพพิมพ์]. The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 24 [ภาพพิมพ์]. The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 23 [ภาพพิมพ์]. The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 20 [ภาพพิมพ์]. Awagami International Miniature Print Exhibition 2015 ณ Inbe Art Space ประเทศญี่ปุ่น.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). Series of Impermanence 2 [ภาพพิมพ์]. The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.2557ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Series of Impermanence 1 [ภาพพิมพ์]. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Arising . . . Passing Away [ภาพพิมพ์]. SDM International Mail Art Exhibition ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น G ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 13 [ภาพพิมพ์]. “Cubic Museum : ศิลปะในกล่อง” นิทรรศการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 12 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 11 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 10 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 9 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 8 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 7 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 6 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 5 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 4 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 3 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 2 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 1 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Arising and Passing Away2 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Arising and Passing Away 1 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.2556ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising, Existing, Passing Away [ภาพพิมพ์]. The 2nd <<Gathering Talents --- Series Selection of Printmaking Masters>> ณ Hangzhou World Trade Exhibition and Conference Center ประเทศจีน.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising, Changing, Passing Away [ภาพพิมพ์]. International Art Exhibition by AUA 2013 “NANAIRO” ณ Aichi University of the Arts Art Museum & Aichi University of the Arts Satellite Gallery ประเทศญี่ปุ่นธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising . . . Passing Away [ภาพพิมพ์]. “พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising - Fading Away [ภาพพิมพ์]. การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 1 ของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ.2555ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2555). Arising, Changing, Passing Away [ภาพพิมพ์]. The 80th anniversary exhibition Project “Prints Tokyo 2012”, Tokyo Metropolitan Art Museum ประเทศญี่ปุ่น.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2554). Arising and Passing Away [ภาพพิมพ์]. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2554). Arising and Passing Away - R [ภาพพิมพ์]. The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2555). การออกแบบตัวละคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2554). การเขียนสตอรี่บอร์ด. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.