ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

July 26, 2017 | 11 months ago


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สมัครงานอื่นๆ