กิจกรรม

Tang Share No Impact Day รณรงค์ลดผลกระทบจาก Climate Change

คณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมกับ Redraw The Line จัดงาน Tang Share No Impact Day รณรงค์ลดผลกระทบจาก Climate Changeมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีร่วมกับ Redraw The Line ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Climate Change ในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดกิจกรรม "ตังแช โนอิมแพคเดย์"(Tang Share No Impact Day) ขึ้นระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)และ SIDA จาก SWEDENวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 มีกิจกรรมการปั่นจักรยาน “Tang Share Bike” โดยมีนักปั่นจำนวน 25 คน ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เส้นทางจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไปเขื่อนทุ่งขาม เพื่อชมทัศนยภาพและธรรมชาติรอบเขื่อน ใช้ระยะทางไป-กลับประมาณ 25 กม.วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 มีกิจกรรม “Tang Share No Impact Day” ที่บริเวณลานจันทร์ ข้างหอพักนักศึกษา ในช่วงเย็น โดยผศ.ดร. ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยอาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้ง อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล อาจารย์คณะICT ผู้เป็นหัวหน้าโครงการ“Tang Share No Impact Day”ผศ.ดร.ดาวลอย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างให้เป็นวิทยาเขตสีเขียว และใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้ใช้จักรยานแทนพาหนะอื่นที่สิ้นเปลืองพลังงาน และมีรถรางบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระเบียบกำหนดชัดเจนไม่ใช้ภาชนะโฟมในโรงอาหารและร้านค้าต่างๆภายในวิทยาเขต เป็นต้น ในอนาคตก็จะขยายโครงการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย "Green and Clean Campus" ของมหาวิทยาลัยต่อไปด้าน โสภิต หวังวิวัฒนา ผู้ประสานงานประเทศไทย โครงการ Redraw The Line (RTL) กล่าวถึงที่มาและเป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้ว่าต้องการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบดังกล่าวกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสวนาและชมภาพยนตร์สั้นจากเครือข่ายโลกเย็นที่เป็นธรรม ติดตามชีวิตคน จาก 5 อาชีพ และกิจวัตรที่ส่งผลกระทบต่อโลก ใน ““5 ไลฟ์สไตล์ = 5 วิถีการปล่อยคาร์บอน” (5 lifestyle 5 footprint) การแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 5 วง ตลาดนัดสีเขียวเกือบ 40 ร้าน สวนผักคนเมือง และจักรยานน้ำปั่นนอกจากนี้ยังมีการประกาศผลรางวัลผู้ชนะ คลิปวิดีโอ ประกวด ในหัวข้อ “เราจะช่วยโลกเพื่อลดผลกระทบจากปัญหา Climate Change ได้อย่างไร” อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล หัวหน้าโครงการ“Tang Share No Impact Day” กล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา ซึ่งรวมตัวกันกลุ่มละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานเข้าประกวด และมีจำนวนมากถึง 95 ชิ้น งาน ผลงานต่างๆ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและความเข้าใจต่อปัญหาโลกร้อน และ climate change ได้อย่างน่าสนใจทำให้คณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณา สุดท้ายได้เลือกผลงานที่มีเนื้อหาครบถ้วน สร้างสรรค์และปฎิบัติได้จริงมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลการพิจารณามอบรางวัล มีลำดับดังนี้รางวัลที่1 ทีม In Your Hand รับเงินรางวัล รางวัลที่2 ทีม Bike Box รับเงินรางวัลรางวัลที่3 ทีม ClimateChange:กินได้อีกนะรู้ยัง?รางวัลชมเชยมี3รางวัล รางวัลละ500บาท ได้แก่1 .ทีม โอน้อยออก ขอรับ //www.youtube.com/watch?v=NMCMvF2djqE2. ทีม ข้าวเปล่า //www.youtube.com/watch?v=LlTQC2M1yfw3. ทีม ปลุกปิ๊กปิดปลั๊ก //www.youtube.com/watch?v=9UFPto1m-4gและสุดท้ายเป็นรางวัลที่น่าชื่นชมมอบใบประกาศนียบัตรและชุดปลูกผักที่ระลึก 10รางวัล ได้แก่1.2. How To.. //www.youtube.com/watch?v=4LMmKlpZT6A&feature=youtu.be3.4. ลัก(รัก)โลกร้อน //www.youtube.com/watch?v=JjAHguQktC4&feature=youtu.be5. แค่คุณถีบ //www.youtube.com/watch?v=hcHlLXQrs6Y6. Share And Do It //www.youtube.com/watch?v=_EOIc-lkSKA&feature=youtu.be7. Climate Change Effect Soon… For You //www.youtube.com/watch?v=A7bTrRtvhxw&feature=youtu.be8. Auki is hero Auki is hera //www.youtube.com/watch?v=CON1hrud_5s&feature=youtu.be9. พลั่กพลั่ก //www.youtube.com/watch?v=e7BKQY0C1lc&feature=youtu.be10. ไม่ใช้ก็ปิดสิ //www.youtube.com/watch?v=5akycPQBFUk&feature=youtu.beขมภาพเพิ่มเติมได้ที่ //www.facebook.com/media/set/?set=a.815931165132259.1073741935.101604183231631&type=3

December 8, 2014  3 years ago