ข่าวสารทั้งหมด

รายละเอียด TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร

ประกาศรายละเอียด TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2561สมัครออนไลน์ได้ที่ตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่นี่ (ข้อมูลอัปเดทใน 1 วันทำการหลังจากการชำระเงิน)จำนวนรับ• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ = 100 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,000 คะแนน• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (แอนิเมชัน) = 70 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,500 คะแนน• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) = 70 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,500 คะแนน• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เกม) = 70 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,500 คะแนน• สาขาวิชานิเทศศาสตร์ = 40 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 18,000 คะแนนกำหนดการ• 16-23 กรกฎาคม 2561 สมัครรับการคัดเลือกออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ict.su.ac.th• 1 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์• 4 สิงหาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร City campus เมืองทองธานี• 7 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ• 8 สิงหาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนwww.reg.su.ac.th และรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ณ อาคารเรียนรวม 2ระเบียบการรับสมัครที่ //drive.google.com/file/d/11sbdWlhD2klbUyL3NSlsGSheSGMunUOi/viewข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะไอซีที ม.ศิลปากร  ​    

July 11, 2018  1 week ago