วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์กลาง : 0-3259-4033
โทรสาร : 0-03259-4033


การเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะ

1. รถบัสโดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี บริษัท ขนส่ง จํากัด สามารถใช้บริการรถ โดยสาร ประจําปรับอากาศ (ป.1) ได้หลายสาย ดังนี้
1.1 สายกรุงเทพฯ -ประจวบ
1.2 สายกรุงเทพฯ -บางสะพาน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ โทร 0-2435-1199 0-24351200 (รถโดยสารปรับอากาศ) , 0-2434-5557-8 (รถธรรมดา)


2. รถตู้โดยสาร
รถตู้โดยสารร่วมบริการ สายกรุงเทพฯ - ปราณบุรี
2.1 วินจระเข้ปราณ ให้บริการบริเวณฝั่งทางด่วนพหลโยธินขาลง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
โทร. (กรุงเทพฯ) 089-1714844, 083-0078863 (ม.ศิลปากร เพชรบุรี) 086-3433370, 091-5579395 (ปราณบุรี) 089-1704340, 083-0068870
ข้อมูลจาก รถตู้ จระเข้ปราณ555


รถส่วนตัว จากกรุงเทพมหานคร

1. ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 พอถึงแยก ชะอําให้ใช้ถนน Bypass ชะอํา - ปราณบุรี เรื่อยมาจนเกือบถึงหัวหิน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทาง ขวามือ มีป้าย "ม.ศ.ก." สีขาว ซึ่งเป็นคําย่อชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจุดสังเกต รวมระยะทาง ประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
2. เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และใช้ถนนเส้น bypass ชะอํา - ปราณบุรี รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ศูนย์ประสานงานบางรัก

ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง เเขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

โทรสาร : 02233 4995-7
โทรศัพท์ : 0-2233 4995-7


การเดินทาง

การเดินทาง
*รถเมล์ --- สาย 1
*รถไฟฟ้า (BTS) --- สถานีสะพานตากสิน
*ทางเรือ --- ท่าเรือสี่พระยา