ประกาศรับสมัครอาจารย์ ด้านการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ตำแหน่ง

September 02, 2016 | September 02, 2016ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 


 1. ตำแหน่งอาจารย์ ด้านการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม