ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง

September 01, 2016 | September 01, 2016ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 


ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด