ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาพยนตร์)

December 02, 2016 | December 02, 2016ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาพยนตร์)


1. นางสาวญาณิน  พงศ์สุวรรณ
2. นายภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง