ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วิทยุโทรทัศน์)

December 02, 2016 | December 02, 2016ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ (วิทยุโทรทัศน์)


1. นายจิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์