ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 15 ธันวาคม 2559

December 15, 2016 | December 15, 2016ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่องผลการคดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง อาจารย์

ผู้ผ่านการคัดเลือก นายจิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์