ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 15 ธันวาคม 2559

December 15, 2016 | December 15, 2016ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เรื่องผลการคดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตำแหน่ง อาจารย์ 

 ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสาวญาณิน  พงศ์สุวรรณ