ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ได้รับรางวัล Toshiya Takahama Prize 2016

January 29, 2017 | January 29, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ที่ได้รับรางวัล Toshiya Takahama Prize จากการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ The 1st TKO International Mini Print Exhibition 2016 


 การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ The 1st TKO International Mini Print Exhibition 2016 จัดแสดงในประเทศญี่ปุ่น 3 แห่ง ได้แก่ ณ B-Gallery เมืองโตเกียว เมื่อ 26 กค. - 14 สค. 2559, ณ Art Zone Kaguraoka เมืองเกียวโต เมื่อ 26 สค. - 4 กย. 2559 และ ณ Gallery Irohani เมืองโอซากา เมื่อ 9-21 กย. - 2559 โดยการประกวดนี้มีจำนวนผลงานภาพพิมพ์ที่ส่งเข้าประกวดทั่วโลก 599 ชิ้น จากศิลปินภาพพิมพ์ 330 คน ใน 43 ประเทศทั่วโลก  

ผลงานที่ได้รับรางวัลชื่อ The State of Impermanence 15 เทคนิค Silk Screen

รางวัล Toshiya Takahama Prize 2016