ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ Ural Print Triennial 2016

January 31, 2017 | January 31, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับ ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ที่ได้รับรางวัลดังนี้ 


ผลงานชื่อ The State of Impermanence 31 และผลงานชื่อ Pair เทคนิค Silk Screen 
ได้รับรางวัล Award Mastery จากการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ Ural Print Triennial 2016 จัดแสดง ณ Bashkortostan State Nesterov Art Museum ประเทศ Russia เมื่อ 18 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2559 

โดยการประกวดนี้มีจำนวนผลงานภาพพิมพ์ที่ส่งเข้าประกวดทั่วโลก 753 ชิ้น จากศิลปินภาพพิมพ์ 235 คน ใน 48 ประเทศทั่วโลก

URAL print Triennial 2016