นศ.วิทยุโทรทัศน์ ไอซีทีศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศ ACNOC Advertising Video Contest 2016

February 01, 2017 | February 01, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีชื่นชม กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์ 


1. นายจัสรา ฤทธิศาสตร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 13570401 
 2. นายธีรวุธ ธีรจิตต์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 13570473 
 3. นางสาวพรวิภา ตราชู รหัสประจำตัวนักศึกษา 13570512 
 4. นางสาวรัตนาภรณ์ เพชรมี รหัสประจำตัวนักศึกษา 13570557 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ ACNOC Advertising Video Contest 2016 รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จัดโดย บริษัท ACNOC THAILAND เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ACNOC Advertising Video Contest 2016