นศ.ITธุรกิจ ไอซีทีศิลปากร รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

February 04, 2017 | February 04, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนายพรเทพ อภิรักษ์ลี้พล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558