โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS

May 06, 2017 | May 06, 2017โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS” 


รุ่นที่ 1 
วัน-เวลา: วันจันทร์ – อังคาร 29 - 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น. 
สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการ วข.สารสนเทศเพชรบุรี (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1) 

รุ่นที่ 2 วัน-เวลา: วันศุกร์ – เสาร์ที่ 2 - 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น. 
สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ศูนย์ประสานงานบางรัก กรุงเทพฯ 

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร https://goo.gl/dKzIgV