อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร รับรางวัลสุดยอดด้านวงการข่าววิทยุ พ.ศ. 2560

June 10, 2017 | June 10, 2017อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร ได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ รางวัลสุดยอดด้านวงการข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ประเภทรายการข่าววิทยุดีเด่น ออกอากาศทาง อสมท. คลื่น FM 96.5 มอบรางวัลโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 


รางวัลสุดยอดด้านวงการข่าววิทยุ 2560