ประกาศรับสมัครอาจารย์ ด้านการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง 22 มิ.ย. 2560

June 23, 2017 | June 23, 2017ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดเพชรบุรี 

1. ตำแหน่งอาจารย์ ด้านการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม