ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ปี 2560

July 03, 2017 | July 03, 2017ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ict.su.ac.th/admissions/files/20170703_DirectAdmissionsFinalList_2017.pdf