ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

July 26, 2017 | July 26, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม