ประกาศ เรื่องกำหนดการซ้อมย่อยในส่วนของคณะวิชา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

November 03, 2017 | November 03, 2017ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อยในส่วนของคณะวิชา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กำหนดการซ้อมย่อยในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ภาคเช้า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ภาคบ่าย สาขานิเทศศาสตร์ ณ หอประชุมวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ดูประมวลเอกสารเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559