ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ The 37th Mini Print International of Cadaques, 2017

November 17, 2017 | November 17, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Winner of the 37th Mini Print International of Cadaques, 2017 จากผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน Loka-Lokuttara ในการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ MiniPrint de Cadaqués ครั้งที่ 37 ประเทศสเปน โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่าพันชิ้น จากศิลปิน 659 คน ใน 56 ประเทศทั่วโลก และได้รับเชิญจัดแสดงผลงานเดี่ยวของศิลปินผู้ชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2561 ที่ Taller Galeria Fort เมือง Cadaques ประเทศสเปน