ศักดิ์สิทธิ์ จันทรปลิน นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

November 02, 2017 | November 02, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรปลิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา