นักศึกษาไอซีทีศิลปากร ร่วมจัดแสดงผลงานใน Bangkok Design Week 2018

January 26, 2018 | January 26, 2018นักศึกษาไอซีทีศิลปากร ร่วมจัดแสดงผลงานใน Bangkok Design Week 2018 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 / 11.00 – 20.00 น. / “ลานปล่อยแสง” บริเวณลานใบไม้ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 


ผลงานของไอซีทีศิลปากร จัดแสดงภายใต้แนวความคิด Time Machine ผ่านผลงาน 2 ส่วนคือ 
1. Web & Mobile Application Showcase: Good Memory in Phahurat Market, Playlody, Readaway /จัดแสดงบริเวณลานใบไม้ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 
2. VDO Showcase : Diary of Luna The Catfish, I miss who, Toy Traveler นำเสนอผ่านการสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยเซ็นเซอร์ Arduino /จัดแสดงในอาคารยิบอินซอย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

รายละเอียดผลงาน https://ictsilpakorn.com/bangkokdesignweek2018/ 
อ้างอิง https://www.facebook.com/events/163245754311663/permalink/163844010918504/


Time Machine in Bangkok Design Week 2018