ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขานิเทศศาสตร์ หมดเขต 30 เม.ย. 2561

March 29, 2018 | March 29, 2018คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขานิเทศศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2561 
โปรดศึกษารายละเอียดที่นี่