กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และกำหนดเปิดหอพัก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

May 04, 2018 | May 04, 2018กำหนดปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และกำหนดเปิดหอพัก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561