ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (พ.ค. 2561)

May 17, 2018 | May 17, 2018ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ