ข่าวประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ...
March 31, 2018   March 31, 2018
ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สาขาเทค...
March 29, 2018   March 29, 2018
ประกาศการจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต...
March 29, 2018   March 29, 2018
นักศึกษาไอซีทีศิลปากร ร่วมจัดแสดงผลงานใน Ba...
January 26, 2018   January 26, 2018
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมงานและศึกษาดูงาน คณะ...
December 13, 2017   December 13, 2017
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไอซีทีศิลปากร ที่...
December 09, 2017   December 09, 2017
โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่ำพระบรมรูปรัชกาล...
December 01, 2017   December 01, 2017
ไอซีทีศิลปากร ร่วมลงนาม MOU โครงการออมสินยุ...
November 23, 2017   November 23, 2017
ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ได้รับรางวั...
November 17, 2017   November 17, 2017
Load More