ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

ทัศนศิลป์


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). ผลงานศิลปะเทคนิคซิลค์สกรีน ชุด “สภาวะแห่งความไม่เที่ยง”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสะสม
2559
: “The State of Impermanence 15” /Machida City Museum of Graphic Arts, Japan.
: “The State of Impermanence 21” /National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan.
: “The State of Impermanence 6” /China Printmaking Museum, China.
: “The State of Impermanence 10” /China Printmaking Museum, China.
: “The State of Impermanence 31” /Bashkortostan State Nesterov Art Museum, Russia.
: “Pair” /Bashkortostan State Nesterov Art Museum, Russia.

2556
: “Arising, Changing, Passing Away” / Aichi University of the Arts Art Museum, Japan.

2553
: “Arising and Passing Away” /Art Museum Cluj-Napoca, Romania.

2548
: “Celestial Cosmos” /สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

2547
: “Idealistic Plan” /สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
: “4 Elements” /สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2545
: “Cosmo Memory” /หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543
: “Dispersal of Birth” /บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด
: “Birth” /ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2542
: “Idealistic Plan II” /หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
: “The Pagoda” /หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
: “Radiation” /บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด
: “Radiation 3” /ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2541
: “Silver in Harmony” /Cluj-Napoca Biennial, Romania.
: “Silver Pattern” /Cluj-Napoca Biennial, Romania.
: “Parallelograms in Relax Atmosphere” /Cluj-Napoca Biennial, Romania.

นิทรรศการเดี่ยว
2559: “Phenomenon of Universal Truth” ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
2557: “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ
2547: “Cheerful Cosmos” ณ โรสการ์เด้นแกลเลอรี นครปฐม
2544: “Eclipse” ณ ร้าน MESAMIS food & wine Restaurant กรุงเทพฯ

นิทรรศการรับเชิญ
2559: The 2nd SDM International Mail Art Exhibition ณ เวนิสอาร์ตสเปส กรุงเทพ
2557: SDM International Mail Art Exhibition ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น G ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
2556: The 2nd <>, Hangzhou World Trade Exhibition and Conference Center, China.
2553: “Tribuna Graphic 2010” International Graphic Art Exhibition, Art Museum Cluj-Napoca, Romania.

นิทรรศการกลุ่มและนิทรรศการกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง
2559
: The 1st TKO International Mini Print Exhibition 2016, B-Gallery, Tokyo, and at Art Zone Kaguraoka, Kyoto, and at Gallery Irohani, Osaka, Japan.
: The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016, LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects, Bulgaria.
: Ural Print Triennial 2016, Bashkortostan State Nesterov Art Museum, Russia.
: The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition, LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects, Bulgaria.

2558
: The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
: Awagami International Miniature Print Exhibition 2015, Inbe Art Space, Japan.
: The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition, LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects, Bulgaria.

2557
: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
: “Cubic Museum : ศิลปะในกล่อง” นิทรรศการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

2556
: International Art Exhibition by AUA 2013 “NANAIRO”, Aichi University of the Arts Art Museum & Aichi University of the Arts Satellite Gallery, Japan.
: นิทรรศการศิลปะ “พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
: การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 1 ของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2555
: The 80th anniversary exhibition Project “Prints Tokyo 2012”, Tokyo Metropolitan Art Museum, Japan.
2554
: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ณ หอศิลป์แห่งชาติ และ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
: The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ ณ หอศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553
: “ปิติ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2553 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
2552
: “สติ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2552 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
2551
: The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ ณ หอศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
2550
: International Print Exhibition, Japan and Thailand, Kyoto Hanga 2007, Thailand.
: “น้ำ” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2550 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
2548
: นิทรรศการผลงานศิลปะการพิมพ์สกรีนไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548 “TSGA AWARDS 2005” ณ หอศิลป์ Si-am art space, กรุงเทพฯ
: The 5th International Mini-print Biennial Cluj 2005, Romania
: “พื้นที่และพื้นที่” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2548 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ
: Kyoto-Hanga 2005, Japan.
2547
: The 11th Asian Art Biennale, Bangladesh.
: “Whatever will be (will be)” นิทรรศการศิลปะซ้อนในนิทรรศการศิลปะ Here and Now ณ พิพิธภัณฑ์ ( ) Museum, กรุงเทพฯ
: The 1st Exhibition of Int’l Art Expo, Korea.
: โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
: “ดอกไม้ในงานศิลป์” ณ โรสการ์เด้นแกลเลอรี่, นครปฐม

2546
: “Glory of Asia”, Chuwa Gallery, Tokyo, Japan.
: The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoca/2003, Romania.
: “The Scene” นิทรรศการศิลปะจัดวาง ณ หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
: 6eme Triennale Mondiale d’Estampes Petit Format 2003, France.
: International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม และ ณ อาคาร สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
: “ศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2545
: นิทรรศการ Print works by students from Tama Art University & Silpakorn University ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 14 ปี 2545 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

2544
: นิทรรศการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม “U Screen Project” ณ หอศิลป์ Si-am art space กรุงเทพฯ
: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
: การแสดงผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม
: International Print Triennial in Kanagawa 2001, Japan.
: The International Festival of Graphic Arts, Cluj-Napoga/2001, Romania.

2543
: นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
: นิทรรศการศิลปะ “Prints: Individual” ณ บ้านบางกอก กรุงเทพฯ
: The 1st Cheju International Prints Art Festival, Korea.
: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 12 ปี 2543 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2543 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
: ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 15 “พลังงาน ชีวิต สิ่งแวดล้อม” กรุงเทพฯ
: จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
: “Sony’s heart young artists online” Sony Europe Art Awards, Berlin, Germany.
: Qingdao International Biennial Print Exhibition 2000, China.

2542
: The 5th International Biennial of Miniature Art, Yugoslavia.
: The 10th International Exhibition “Small Graphic Forms, Poland Lodz’99”, Poland.
: นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 45 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
: การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 11 ปี 2542 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2542 โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยกลุ่ม AP ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ กรุงเทพฯ
: The 2nd International Mini-Print Biennial CLUJ-1999, Romania.

2541
: Special Early Year Art Exhibition ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
: นิทรรศการ “การแสดงออกแนวใหม่ในงานศิลปะร่วมสมัยของไทย: ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
: นิทรรศการ “Contemporary Arts for Amazing Thailand” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยกลุ่มชานเมือง ณ บ้านศิลปะ กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยกลุ่ม 4 Elements ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
: The 13th Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary Prints, Malaysia.
: ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 “สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย” ณ อาคารสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
: The 5th Biennial of Graphic Art Beograd’98 International Exhibition, Yugoslavia.

2540
: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสหวิริยาโอเอเซนเตอร์ครั้งที่ 2 ณ อาคาร SVOA TOWER กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
: การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
: Special Exhibition of Fine Mini Arts ณ บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
: The 17th Mini Print International cadaque 1997, Spain.
: นิทรรศการ “Exchange Printmaking Exhibition” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนาโกยา และมหาวิทยาลัยไอจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น
: The 1st International Mini-Print Biennial CLUJ, Romania.

2538
: นิทรรศการศิลปะของนักศึกษาภาพพิมพ์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริติชเคาน์ซิล กรุงเทพฯ
: นิทรรศการผลงานจิตรกรรม “Time+Space” ของนักศึกษาชั้นปีที่4 ณ เชียงอินทร์พลาซา เชียงใหม่

รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ช่วงปีพ.ศ. 2555-2559 (เป็นข้อมูลผลงานเพียงบางส่วนนับแต่บรรจุเป็นอาจารย์ในพ.ศ. 2548 ยังรวบรวมไม่ครบถ้วน)

2559
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). End and Beginning [ภาพพิมพ์]. The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). In Memorial of my Beloved King [ภาพพิมพ์]. The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). East and West [ภาพพิมพ์]. The 7TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). Pair [ภาพพิมพ์]. ได้รับรางวัล Award <> จาก Ural Print Triennial 2016 ณ Bashkortostan State Nesterov Art Museum ประเทศ Russia.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 31 [ภาพพิมพ์]. ได้รับรางวัล Award <> จาก Ural Print Triennial 2016 ณ Bashkortostan State Nesterov Art Museum ประเทศ Russia.และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 30 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 29 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 28 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 27 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 26 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 25 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 24 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 23 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 22 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 21 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 20 [ภาพพิมพ์]. The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016 Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 19 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 18 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 17 [ภาพพิมพ์]. The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016 Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 16 [ภาพพิมพ์]. The 15th LESSEDRA World Art Print Annual - Mini Print 2016 Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 15 [ภาพพิมพ์]. ได้รับรางวัล Toshiya Takahama Prize (Jury Prize) จาก The 1st TKO International Mini Print Exhibition 2016 ณ B-Gallery เมืองโตเกียว, ณ Art Zone Kaguraoka เมืองเกียวโต และ ณ Gallery Irohani เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น . และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2559). The State of Impermanence 14 [ภาพพิมพ์]. The 2nd SDM International Mail Art Exhibition ณ เวนิสอาร์ตสเปส กรุงเทพ. และ “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ
*ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 13 [ภาพพิมพ์]. “Phenomenon of Universal Truth" ณ ก้อยอาร์ตแกลลอรี กรุงเทพฯ

2558
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 25 [ภาพพิมพ์]. The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 24 [ภาพพิมพ์]. The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 23 [ภาพพิมพ์]. The 6TH LESSEDRA International Painting & Mixed Media Competition Exhibition ณ LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects ประเทศบัลแกเรีย.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). The State of Impermanence 20 [ภาพพิมพ์]. Awagami International Miniature Print Exhibition 2015 ณ Inbe Art Space ประเทศญี่ปุ่น.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2558). Series of Impermanence 2 [ภาพพิมพ์]. The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

2557
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Series of Impermanence 1 [ภาพพิมพ์]. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Arising . . . Passing Away [ภาพพิมพ์]. SDM International Mail Art Exhibition ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น G ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 13 [ภาพพิมพ์]. “Cubic Museum : ศิลปะในกล่อง” นิทรรศการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 12 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 11 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 10 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 9 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 8 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 7 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 6 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 5 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 4 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 3 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 2 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). The State of Impermanence 1 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Arising and Passing Away2 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2557). Arising and Passing Away 1 [ภาพพิมพ์]. “The State of Impermanence” ณ Ardel Third Place Gallery กรุงเทพฯ.

2556
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising, Existing, Passing Away [ภาพพิมพ์]. The 2nd <> ณ Hangzhou World Trade Exhibition and Conference Center ประเทศจีน.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising, Changing, Passing Away [ภาพพิมพ์]. International Art Exhibition by AUA 2013 “NANAIRO” ณ Aichi University of the Arts Art Museum & Aichi University of the Arts Satellite Gallery ประเทศญี่ปุ่น
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising . . . Passing Away [ภาพพิมพ์]. “พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่ : Little Big Prints” ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2556). Arising - Fading Away [ภาพพิมพ์]. การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 1 ของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ.

2555
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2555). Arising, Changing, Passing Away [ภาพพิมพ์]. The 80th anniversary exhibition Project “Prints Tokyo 2012”, Tokyo Metropolitan Art Museum ประเทศญี่ปุ่น.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2554). Arising and Passing Away [ภาพพิมพ์]. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2554). Arising and Passing Away - R [ภาพพิมพ์]. The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.


หนังสือ

ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2555). การออกแบบตัวละคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล. (2554). การเขียนสตอรี่บอร์ด. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ