เด็ก แก่ แดด (Goodbye)

September 03, 2015 | September 03, 2015

-เด็ก แก่ แดด (Goodbye) / นคร ไชยศรี ได้รังรางวัลขุนวิจิตรมาตรา จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 18
ผลงานแนะนำ


  • Project By

    นคร ไชยศรี

  • Tools / Technique

    -