แอปพลิเคชันส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน บนระบบปฏิบัติการ iOS (POPULAT VOTE #3 WEB& INTERACTIVE PROGRAM)

August 09, 2015 | August 09, 2015

แอปพลิเคชัน BikeLane นี้สามารถใช้งานได้ผ่าน iPhone 5 Series ที่มีการรองรับระบบปฏิบัติการ iOS 7.0 ขึ้นไปโดยผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้แอปพลิเคชัน สามารถใช้งานโดยกรอกชื่อสถานที่ ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ พร้อมรายละเอียดของเส้นทาง สามารถบันทึกเส้นทางของตัวเองใหม่ และแบ่งปันให้คนอื่นได้ สามารถดูข่าวสาร และกิจกรรมจักรยาน พร้อมรายละเอียดของกิจกรรมได้ และสามารถตรวจสอบสถิติการปั่นของตัวเอง ตั้งแต่เริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน ถึงปัจจุบันเป็นหน่วยกิโลเมตร
ผลงานแนะนำ


  • Project By

    Artkawin Poolsawat 13540283

  • Tools / Technique

    UI/UX Design, Logo Design, Icon Design