ภาพยนตร์สั้น เด็กห้องหลัง - Class Number

September 13, 2015 | September 13, 2015

เด็กห้องหลัง โดย ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์ ได้รับเลือกฉายโปรแกรม Queer ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19
ผลงานแนะนำ


  • Project By

    ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์

  • Tools / Technique

    -