ทีมเมืองทองสนองจิต ไอซีทีศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศ ROBINSON GIFT SHORT FILM CONTEST 2017

November 11, 2017 | 5 years ago

โดย | ictadmin


ทีมเมืองทองสนองจิต นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “ROBINSON GIFT SHORT FILM CONTEST 2017” จากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง TOY TRAVELER โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 

สมาชิกในทีมได้แก่ 
1. นางสาวอิศราวัลย์ ศศิวงศาโรจน์ 
2. นางสาวศันศนีย์ ตอศิริกุล 
3. นางสาวชมพูนุช มุ่งมี 
4. นางสาวชญานันท์ พีระทวีบูรณ์ 
5. นางสาวเจนจิรา สุวณิช 

สามารถชมผลงานรางวัลชนะเลิศ ได้ที่ : //youtu.be/Qryg0ob4rao 


ผลงานและรางวัลอื่นๆ