ดร.อรวรรณ ประพฤติดี ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN ในการประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design Exhibition”

November 18, 2017 | 5 years ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai Alphabet” ในการประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ Namseoul University ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย The Korea Association of Art & Design พิธีมอบรางวัล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560


ดร.อรวรรณ ประพฤติดี ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN ในการประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design Exhibition”


ผลงานและรางวัลอื่นๆ