ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ศิษย์เก่าไอซีทีศิลปากรคว้ารางวัล "ลำดับภาพยอดเยี่ยม" จากเวทีสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27

March 12, 2018 | 5 years ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับคุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ศิษย์เก่าสาขานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง ในงานรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27 ประกาศผลรางวัลสำหรับภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2560 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

 
อ้างอิง 
www.mpc.or.th/main/uploads/content/db07d23624522f167f38125aa79ad807.pdf
twitter.com/gdh559/status/972813282691051521
 

ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ศิษย์เก่าไอซีทีศิลปากรคว้ารางวัล


ผลงานและรางวัลอื่นๆ