บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

September 7, 2018 | 4 years ago

โดย | ictadmin


บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย

2. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม

3. เจ้าหร้าที่ทดสอบระบบ

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ //drive.google.com/file/d/1cYAlfAO7FxUBNj1zEaKTk_VYOUyH1yx3/view?usp=sharing


สมัครงานอื่นๆ