การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก (มี.ค.)

March 16, 2021 | 10 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เรื่อง การขอลาออกจากอหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ