กำหนดการจองหอพัก วิธีการจองหอพัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก และวันรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

June 22, 2021 | 1 year ago

โดย | ictadmin


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการจองหอพัก วิธีการจองหอพัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก และวันรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 

คลิกอ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ