ขอเชิญชวนผลิตสื่อสร้างสรรค์ "ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด" ชิงทุนการศึกษา รวม 80,000 บาท

August 12, 2021 | 10 months ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  และ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  จากรั้วมหาวิทยาลัยใน “ภาคกลางและภาคตะวันออก”  ผลิตสื่อสร้างสรรค์พลังงานในรูปแบบ Animation หัวข้อ  หัวข้อ  “ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน  สดชื่นเต็มปอด” ความยาว 1 นาที ทีมละไม่เกิน 4 คน ชิงทุนการศึกษา รวม 80,000 บาท

กำหนดการ

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-24  สิงหาคม 2564: ส่งใบสมัครพร้อมไอเดียในรูป plot/script 
  • 23-24  กันยายน  2564: 10 ทีมที่เข้ารอบเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  • 13 พฤศจิกายน 2564: วันสุดท้ายของการส่งผลงานในรูปแบบ Animation 
  • 22 พฤศจิกายน 2564: ประกาศผลและมอบรางวัล

ติดต่อสอบถาม/ส่งผลงานได้ที่ 
E-mail:  Yamubol_p@silpakorn.edu โทร. 087 560 0797

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ