ประกาศผล 10 ทีมเข้ารอบ EGAT Animation Awards 2021 (ภาคกลาง)

August 31, 2021 | 1 year ago

โดย | ictadmin


EGAT Animation Awards 2021 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์พลังงานในรูปแบบ Animation หัวข้อ  หัวข้อ  “ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน  สดชื่นเต็มปอด” ขอประกาศผล 10 ทีม ผู้เข้ารอบร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ