ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

August 31, 2021 | 4 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

ทั้งนี้คณะฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนทุกคนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว


ทุนการศึกษาอื่นๆ