ประกาศผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ส.ค. 65)

August 22, 2022 | 5 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รายละเอียด


สมัครงานอื่นๆ