เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ด้านศิลปะการออกแบบและด้านเทคโนโลยี โดยนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน 5 พ.ย. 65

October 30, 2022 | 1 month ago

โดย | ictadmin


นักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (เว็บและสื่อโต้ตอบ) ม.ศิลปากร ชั้นปีที่ 4 ขอเชิญรวมกิจกรรมสัมมนาด้านศิลปะการออกแบบและด้านเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

T1: เวลา 10:00 - 11:30 น.
หัวข้อ "อัพเดทเส้นทางสู่การเป็น UI Designer ที่ดี 2022" วิทยากรโดย คุณจิรสิน ฤดีเกียรติธำรง

T2: เวลา 12:00 - 13:30 น.
หัวข้อ "UX SKILL PACK : UX Designer Skills ที่ต้องรู้และควรมีติดตัว" วิทยากรโดย คุณบุศยา กิตติรังสิ

T3: เวลา 14:00 - 15:30 น.
หัวข้อ "เสริมสร้างทักษะพื้นฐาน Programming อย่างก้าวกระโดด ในโลกยุคปัจจุบัน" วิทยากรโดย คุณวรายุทธ เลิศกัลยาณวัตร

T4: เวลา 16:00 - 17:30 น.
หัวข้อ "Security Development เสริมสร้างความปลอดภัยในการพัฒนาเว็บไซต์" วิทยากรโดย คุณเกรียงไกร ฤทธิไชยพรกุล


รูปแบบ: ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team Meeting โดยสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ตั้งแต่ 1 หัวข้อขึ้นไป โดยลิงก์ของการเข้าถึงการสัมมนาจะส่งผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ: รับผู้สนใจ 30 ที่นั่ง  (ร่วมสัมมนากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ค่าใช้จ่าย: ฟรี
ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์: forms.gle/iP8tLN4VXiaWQ7sMA ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (ภายใน 12:00 น.)


T1: เวลา 10:00 - 11:30 น. หัวข้อที่ 1: "อัพเดทเส้นทางสู่การเป็น UI Designer ที่ดี 2022"

วิทยากรโดย คุณจิรสิน ฤดีเกียรติธำรง  Chief Operating Officer of Exvention (exvention.co.th)

เติมมุมมองและรับฟังประสบการณ์สำหรับผู้ที่สนใจและอยากพัฒนาตัวเองในสายงาน UI Design ผ่านหัวข้อย่อยดังนี้
1. บอกเล่าประสบการณ์ การทำงานจริงในตำแหน่ง UI Designer
2. เทคนิคการออกแบบ UI ให้ครองใจผู้ใช้งาน 2022
3. ศึกษาตัวอย่างการออกแบบ UI ที่ดี และไม่ดี
4. 5 Mindsets สำหรับคนทำงานสายงานออกแบบ UI Designer
5. ความท้าทาย และอนาคตของตำแหน่ง UI Designer


T2: เวลา 12:00 - 13:30 น. หัวข้อที่ 2: "UX SKILL PACK : UX Designer Skills ที่ต้องรู้และควรมีติดตัว"

วิทยากรโดย คุณบุศยา กิตติรังสิ Head of User Experience Design ที่ Skooldio

เติมมุมมองและเคล็ดลับให้กับผู้ที่สนใจหรืออยากพัฒนาตัวเองในสายงาน UX ผ่านหัวข้อย่อยดังนี้
1. แนะนำสายงานและการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการ UX Designer
2. Framework & Knowledge ชุดความรู้ ทฤษฎี ที่สำคัญ สำหรับ UX Designer
3. แนะนำ Technique & Case Study สุดพิเศษ สำหรับ UX Designer
4. Qualification & Mindset โดนๆ เพื่อพัฒนาเป็น UX Designer ในเวอร์ชันที่ดีขึ้น
5. การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้บทบาทของ UX Designer in Team player


T3: เวลา 14:00 - 15:30 น. หัวข้อที่ 3: "เสริมสร้างทักษะพื้นฐาน Programming อย่างก้าวกระโดดในโลกยุคปัจจุบัน"

วิทยากรโดย คุณวรายุทธ เลิศกัลยาณวัตร ตำแหน่ง Software Engineer at Canva

เติมมุมมองและรับฟังประสบการณ์สำหรับผู้ที่สนใจและอยากพัฒนาตัวเอง ด้วยประเด็นย่อยดังนี้
1. ภาพรวมของโปรแกรมในปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ
2. Soft Skills และ Hard Skills ที่จำเป็นกับการเป็นโปรแกรมเมอร์
3. วิธีการทำงาน และวิธีการรับมือผ่านมุมมองสายโปรแกรมมิ่ง ระหว่างมือใหม่กับมือโปร
4. พัฒนาฝีมือด้านโปรแกรมมิ่งอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ


T4: เวลา 16:00 - 17:30 น. หัวข้อที่ 4: "Security Development เสริมสร้างความปลอดภัยในการพัฒนาเว็บไซต์" 

วิทยากรโดย คุณเกรียงไกร ฤทธิไชยพรกุล System Engineer of Metro Systems Corp. 

เติมมุมมองและรับฟังประสบการณ์สำหรับผู้ที่สนใจและอยากพัฒนาตัวเอง ด้วยประเด็นย่อยดังนี้
1. พื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของความปลอดภัยให้กับระบบของเรา 
3. ปัจจัยหลักที่ทำให้ความปลอดภัยมีความสำคัญกับระบบ 
4. ประโยชน์ในการเสริมสร้างความปลอดภัย 
5. เทคนิคที่จะทำให้ข้อมูลของระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 


สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์: forms.gle/iP8tLN4VXiaWQ7sMA ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (ภายใน 12:00 น.)

ดำเนินการโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร


✦ ชวนมาเรียน มาเก่งศิลปะการออกแบบ พร้อมตะลุยกับดิจิทัลโค้ดดิ้ง สนุกกับการสร้างสรรค์ทำสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ ✦ วิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เปิดรับนักศึกษาใหม่ #TCAS66 Portfolio (รับสมัคร 1-18 พ.ย. 65) และรอบอื่นๆ รายละเอียดการศึกษาต่อ และรวมผลงานเด่นที่ ict.su.ac.th/func ✦ 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ