ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์สำหรับงานดิจิทัลฯ โดยวิธี E-Bidding (ม.ค.66)

January 26, 2023 | 2 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการจัดซื้อเครื่องฉายภาพสำหรับงานดิจิทัล จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 รายการ ดังนี้
1. ประกาศ E-Bidding (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
2. เอกสารประกวดราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
3. เอกสาร TOR (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ