ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (สิ้นสุด 11 กันยายน 66)

August 17, 2023 | 1 month ago

โดย | ictsuadmin2


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง อาจารย์

ศึกษารายละเอียดฉบับเต็มที่ลิงก์นี้


สมัครงานอื่นๆ