#อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร #tcas67 #dek67 #iappsilpakorn

ข้อมูลการศึกษาต่อ และผลงานเด่น

วิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไปทัวร์กัน 1 วัน กับ i-app รุ่น 19-20-21 (MOCA Bangkok, Monet & Friends Alive)

Host, Director & Editor: Jidapa Sriphet (a first-year student)


อะไรคืออินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน?

Scriptwriter, Narrator & Editor: Songpob Hamthanan
สัมภาษณ์ผู้เข้าชมงาน HiOmatsuri Interactive Exhibition 2022HiOmatsuri Interactive Exhibition 2022บทสรุปจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อปฏิสัมพันธ์ SOS - Snap On Social
สื่ออินเทอร์แอคทีฟรักษ์ป่า ในนิทรรศการ Wildlife

ประเด็นการอนุรักษ์ป่า จะพูดถึงอย่างไรให้ดึงความสนใจคนยุคใหม่ เป็นคำถามตั้งต้นสู่การออกแบบผลงานอินเตอร์แอคทีฟ ในนิทรรศการ Wildlife ให้ผู้ชมได้สนุกไปพร้อมรับรู้ความเสี่ยงในการสูญพันธ์ของพืชและสัตว์ทั่วโลก ด้วยฝีมือนิสิต ICT ม.ศิลปากร


อัพเดทผลงานนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน

ผลงานด้านเทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบ ที่น่าสนใจของวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร


ชีวิตเด็กมหาลัยสาขาเว็บและสื่อโต้ตอบ ม.ศิลปากร EP.1/3

นิทรรศการสื่ออินเทอร์แอคทีฟ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562


ชีวิตเด็กมหาลัยสาขาเว็บและสื่อโต้ตอบ ม.ศิลปากร EP.2/3

นิทรรศการสื่ออินเทอร์แอคทีฟ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562


ชีวิตเด็กมหาลัยสาขาเว็บและสื่อโต้ตอบ ม.ศิลปากร EP.3/3

นิทรรศการสื่ออินเทอร์แอคทีฟ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562


FUNC/ 2020 ตอน EX;TRACT

นิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร


FUNC/ 2019 ตอน SHORTCUT

นิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร


FUNC/ 2017 ตอน COMERAAM

นิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร