เด็ก แก่ แดด (Goodbye)

September 3, 2015 | 6 years ago


-เด็ก แก่ แดด (Goodbye) / นคร ไชยศรี ได้รังรางวัลขุนวิจิตรมาตรา จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 18