แอปพลิเคชันเพื่อการวางแผนการเงิน และงบประมาณรายวัน บนระบบปฏิบัติการ iOS (POPULAT VOTE #2 WEB& INTERACTIVE PROGRAM)

August 9, 2015 | 6 years ago


บั๊คพ๊อคเก็ต เป็นแอปพลิเคชันด้านการเงินที่จะช่วยคุณได้วางแผนงบประมาณรายวัน เปลี่ยนทัศนคติในการเก็บออมเงิน เก็บก่อนเหลือเท่าไรค่อยใช้ ตอบโจทย์ทางการเงิน เริ่มตั้งวางแผนทางการเงิน เรื่มตั้นที่การออมง่ายๆ แค่กำหนดงบประมาณรายวัน เท่านี้ก็มีเงินเหลือเก็บมีเงินให้พอใช้ทั้งเดือน บันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันแมลงมงคลจะโตขึ้น แต่ถ้าลืมบันทึกรายการแมลงก็เหมือนขาดน้ำอาหารน่าสงสารนะ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเป้าหมายการออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้ด้วย